Dasar Privasi

Di sini kami telah memperincikan amalan privasi pengguna. Sila baca dan hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.


Maklumat pengenalan diri

Pengguna SnapTik hanya boleh menggunakan tapak web tanpa perlu mendedahkan maklumat peribadi mereka. Kami tidak menyimpan sebarang butiran id mereka; ia hanya boleh disediakan secara sukarela. Pengguna boleh menerima atau menolak berkongsi maklumat peribadi mereka. SnapTik tidak bertanggungjawab untuk sebarang maklumat palsu atau salah yang diberikan oleh Pengguna. Jika kami menemui insiden sedemikian, kami akan melarang Pengguna daripada mengakses dan menggunakan Apl SnapTik dan Perkhidmatan kami.


Perubahan kepada dasar privasi ini

SnapTik, jika tiba masanya, boleh mengubah suai dasar privasinya mengikut keperluan. Untuk makluman pengguna, kami akan meletakkan pengumuman kemas kini pada skrin utama apabila terdapat versi baharu yang akan dikeluarkan. Kami mencadangkan pengguna menyemak halaman ini secara tetap untuk perubahan supaya mereka mengetahui cara kami melindungi maklumat peribadi yang dikumpul. Dengan cara SnapTik anda sememangnya harus menyemak dasar privasi dari semasa ke semasa dan sentiasa sedar bahawa sebarang pengubahsuaian di dalamnya mungkin berlaku juga.


Mengiklankan

Di SnapTik kami memaparkan iklan untuk membantu menyumbang kos untuk tindakan bukan komersial. Iklan ini adalah daripada pengiklan, yang mungkin menggunakan kuki untuk mengumpulkan data bukan peribadi. Data yang merujuk kepada nama atau alamat e-mel tidak dikumpul. Pengguna tidak perlu bersetuju dengan iklan tersebut, bebas untuk membatalkan penggunaan kuki atau keluar dari aplikasi atau tapak web kami pada bila-bila masa.


Penerimaan Terma

Bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan kami, menggunakan Apl SnapTik adalah aktiviti sukarela. Jika anda tidak bersetuju, sila jangan gunakan perkhidmatan kami. Penggunaan berterusan perkhidmatan anda selepas sebarang perubahan pada dasar ini akan menunjukkan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.